ฺBIG ONE Rail type terminal and accessories

เทอร์มินอลแบบใส่ราง คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อสาย หรือเป็นจุดต่อสายไฟ ซึ่งมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  ขนาดของพื้นที่ กระแสไฟ และขนาดสายไฟ

Catalog-section3-2013-jpg_Page15 - Copy (2) Catalog-section3-2013-jpg_Page16