ฺBEC Surface mounting (โคมไฟแบบติดลอย)

โคมไฟ แบบติดลอย ของ BEC มีรุ่นดังนี้

  • SS series (Single parabolic louvre)
  • DS series (Double parabolic louvre)
  • PS series (Prismatic standard)
  • BI series (Standard industrial)
  • BB series (Standard batten)
  • ISP
  • Radium series

Cat2012_Page_009 Cat2012_Page_010 Cat2012_Page_011 Cat2012_Page_012 Cat2012_Page_013 Cat2012_Page_014 Cat2012_Page_015 Cat2012_Page_016 Cat2012_Page_017 Cat2012_Page_018 Cat2012_Page_019 Cat2012_Page_020 Cat2012_Page_021 Cat2012_Page_022