ฺBEC Garden Lights (โคมไฟสนาม)

โคมไฟสนามของ BEC เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทางเดิน สวนหย่อม ที่พักอาศัย ซึ่งมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 • SDL020
 • TY-2008/T
 • 1220
 • 0801
 • 0802
 • 9010-650
 • 9014-650
 • 9018-300
 • 9023-650
 • 9026-370
 • LH5001-5
 • LH5001-9
 • 0205
 • 0206

Cat2012_Page_129 Cat2012_Page_130 Cat2012_Page_131 Cat2012_Page_132 Cat2012_Page_133 Cat2012_Page_134