ฺฺBIG ONE Pressure clips and plastic cable gland with ring

เคเบิ้ลแกลนพลาสติก คืออุปกรณ์ใช้เข้าสายไฟ ซึ่งมีขนาดดังนี้

  • PG.7
  • PG.9
  • PG.11
  • PG.13.5
  • PG.16
  • PG.21
  • PG.29
  • PG.36
  • PG.42
  • PG.48

เพรสเชอร์ คลิป มีให้เลือกใช้ต่อกับสายไฟขนาด 6-16 mm. 16-24 mm.และ 24-34 mm.

Catalog-section3-2013-jpg_Page15 - Copy