Category: ท่อร้อยสายไฟ RSC

ท่อร้อยสายไฟ (RSC Conduit)

ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC – DAIWA

EMT ท่อโลหะบางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานดหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา แต่จะทนแรงกระแทกทางกลได้น้อยกว่าเหมาะกับงานที่ไม่มีการ กระทบกะเทือนมากนัก RSC ท่อโลหะหนา…

RSC ท่อร้อยสายไฟ ยี่ห้อ PANASONIC 

ท่อโลหะหนาชนิด RSC (Rigid Steel Conduit) ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ด้วยความร้อน ทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟสามารถทำได้อย่างราบรื่น ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิคมีลักษณะดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค (Panasonic White Conduit) ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังนี้

ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC – DAIWA

EMT ท่อโลหะบางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานดหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา แต่จะทนแรงกระแทกทางกลได้น้อยกว่าเหมาะกับงานที่ไม่มีการ กระทบกะเทือนมากนัก RSC ท่อโลหะหนา…

PANASONIC White Conduit ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ท่อ EMT – Electrical Metallic Tubingท่อ IMC – Intermediate Metal Conduitท่อ RSC – Rigid Steel Conduitผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกามาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating)…

UI-ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC

EMT ท่อโลหะบางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานเหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา แต่จะทนแรงกระแทกทางกลได้น้อยกว่าเหมาะกับงานที่ไม่มีการ กระทบกะเทือนมากนัก RSC ท่อโลหะหนา…

PANASONIC -ท่อเหล็ก EMT IMC RSC

ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC EMT ท่อโลหะบางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานเหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา…

UI-ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC

EMT ท่อโลหะบางทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานดหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา แต่จะทนแรงกระแทกทางกลได้น้อยกว่าเหมาะกับงานที่ไม่มีการ กระทบกะเทือนมากนัก RSC ท่อโลหะหนา…

DAIWA- ท่อร้อยสายไฟ ประเภท EMT IMC RSC

EMT ท่อโลหะบาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร )สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้งาน ทั่วไปทั้งการเดินลอยเกาะไปกับผนังการเดินซ่อนในผนังกำแพง และ การเดินบนเพดานดหนือฟ้า IMC ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ภายในเคลือบอีนาเมล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 4 นิ้วยาวท่อนละ 10 ฟุต ( ประมาณ 3 เมตร ) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา แต่จะทนแรงกระแทกทางกลได้น้อยกว่าเหมาะกับงานที่ไม่มีการ กระทบกะเทือนมากนัก RSC…

Daiwa Conduit

ท่อ EMT คือ ท่อโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มที่ 15มิล ถึง 50มิล ติดตั้งร้อยสายไฟสำหรับการเดินลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ขนาดของท่อร้อยสายไฟ DAIWA EMT DAIWA EMT 1/2″  DAIWA EMT 3/4″ ,DAIWA EMT 1″ DAIWA EMT 1-1/4″ DAIWA EMT 1-1/2″ DAIWA EMT 2″ ท่อ IMC คือ ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง…

DAIWA Conduit

  ท่อร้อยสายไฟ DAIWA ท่อร้อยสายไฟ Daiwa ท่อร้อยสายไฟฟ้าเคลือบสังกะสีของ DAIWA ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิืมที่เกิดขึ้นบนผิวนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้ายชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน ( Anti-Corrosion Coating) ทำให้ทนทานมากยิ่งขึ้นผนังภายในท่อเคลือบด้วย อีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ด้วยความร้อนทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยร้อยสายไฟได้อย่างราบรื่น ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้านไม่สามารถทำเกลียวได้ มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิด และขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ EMT…

RSI ท่อโลหะหนาชนิด RSC (Rigid Steel Conduit)

ท่อร้อยสายไฟฟ้า RSI RSC เป็นท่อโลหะชนิดหนา ทำการผลิตโดยใช้แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกระบวนการ Hot Dip Galvanize หรือกระบวนการ Electro- Galvanize โดยความหนาของสังกะสีไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน มาตรฐาน ANSI คุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อน สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย ไม่สามารถเดินฝังดิน สะดวกในการร้อยสายไฟ การใช้งาน สามารถเดินลอยบนฝ้าเพดาน สามารถเดินฝังในผนังคอนกรีต ไม่สามารถเดินฝังดินโดยตรง ขนาดของท่อร้อยสายไฟ RSI RSC RSI RSC conduit 1/2″ RSI RSC conduit 3/4″ RSI RSC conduit 1″ RSI RSC conduit 1-1/4″…

UI Conduit

UI White Conduit (หรือท่อร้อยสายไฟ ยี่ห้อ UI) White Conduit แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้ EMT Conduit (Electrical Metallic Tubing) คือ ท่อเหล็กร้อยสายไฟแบบไม่มีเกลียวทั้งสองข้าง เป็นเหล็กบางสำหรับงานร้อยสายไฟ ทั่วๆ ไป IMC Conduit (Intermediate Metal Conduit) คือ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ แบบปลายทั้งสองข้างมีเกลียว เป็นเหล็กหนา ใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรงคงทนที่มากขึ้น RSC Conduit (Rigid Steel Conduit) คือ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ แบบปลายทั้งสองข้างมีเกลียว เป็นเหล็กหนามาก…

DAIWA RSC

ท่อร้อยสายไฟ RSC หรือ Rigid Steel Conduit เป็นท่อโลหะชนิดหนามาก  ทำจากเหล็กชุบสังกะสีโดยกระบวนการ Hot Dip Galvanize มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 6″ มาตรฐาน UL คุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อน สามารถเดินภายนอกอาคารหรือเดินฝังดินได้ ที่ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นเกลียว ขนาดท่อ RSC Daiwa RSC 1/2″ Daiwa RSC 3/4″ Daiwa RSC 1″ Daiwa RSC 1-1/4″ Daiwa RSC 1-1/2″…

PANASONIC White Conduit ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ท่อ EMT – Electrical Metallic Tubing ท่อ IMC – Intermediate Metal Conduit ท่อ RSC – Rigid Steel Conduit ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า…

UI RSC Conduit ท่อร้อยสายไฟ

UI RSC WHITE CONDUIT – ท่อร้อยสายไฟ ยูไอ ไวท์คอนดูท ด้วยมาตรฐานแห่งท่อร้อยสายไฟอาร์เอสซี UI WHITE CONDUIT ท่อร้อยสายไฟอาร์เอสซีทุกเส้น ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการชุบด้วยสังกะสี ทำให้ได้ท่อร้อยสายไฟคุณภาพสูง ผิวท่อเรียบ ไม่แตกร้าว ทนทานตลอดการใช้งาน สามารถดัดโค้งได้ 90 องศา อีกทั้งได้รับการับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทำให้มั่นใจได้ว่าท่อร้อยสายไฟ UI WHITE CONDUIT ควรคู่กับทุกอาคารและโครงการของคุณ ท่อร้อยสายไฟ ยูไอ ไวท์คอนดูท เป็นท่อที่ได้มาตรฐาน มี 3 ชนิดให้เลือกใช้ RSC : Rigid Steel…