อุปกรณ์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ยี่ห้อ Schneider

Standard Movement Sensors

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 แชแนล
ชนิด PIR + LUX Sensor ระยะรัศมี 3.5 เมตร
CCT570003
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 แชแนล
ชนิด High Frequency ระยะรัศมี 7 เมตร
CCT551023

Wide Range PRI Sensor

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรดCCT551011

360 องศา Occupancy Sensors

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดเพดาน 1 แชแนลSAE-UE-MS-CSAWE
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดเพดาน 2 แชแนลSAE-UE-MS-CDAWE
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดผนัง 1 แชแนลSAE-UE-MS-CDBWE
รีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวSAE_UE_MS_IR_WE

Download รายละเอียดสินค้า