หางปลาแฉกเปลือย(Spade Terminals) TLUG

หางปลาแฉกเปลือย

มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาด 1.5sq.mm. – 6sq.mm. ตามความเหมาะสม

  • Y TYPE
  • Material : E-Copper
  • Surface : Tin Plated

ตารางขนาดสินค้า

Download รายละเอียดสินค้า