หางปลาแฉกหุ้ม (Insulated Spade Terminals) TLUG

หางปลาแฉกหุ้ม

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1.5sq.mm. – 6sq.mm. ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

  • YF TYPE
  • Material : E-Copper
  • Surface : Tin Plated
  • Insulation : PVC

ตารางขนาดสินค้า

Download รายละเอียดสินค้า