หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า รุ่น HLMK – Himel

CT (Current Transformer)

คืออุปกรณ์ สำหรับแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้ากระแสสูง (primary current : Ip) เป็นกระแสต่ำ (Secondary Current : Is) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 5A โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของกระแสที่วัดได้ทางด้าน Ip อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือทางวัดทางไฟฟ้า เช่น Amp Meter, Kilowatt-hour Meter, Meters, Control Relay

Technical Data

  • Rated primary current : 30A-5000A
  • Rated secondary current : 5A
  • Maximum rated voltage : 0.66kV
  • Accuracy class : 0.5
  • Short time thermal current : Ith=100Ih
  • Security coefficient security coefficient : FS<5
  • Standard : IEC 60044-1

Accuracy class : 0.5

Cat. No.ModelRated Current
Primary/

Secondary (A)
Rated Load
(VA)
BusbarDimeter (mm.)No. of Turns
through
the core
Packing
HLMKP65030HLMK-0.66-3050/55-3.7520312/64
HLMKP610030HLMK-0.66-30100/55-3.7520212/64
HLMKP615030HLMK-0.66-30150/55-3.7530×1020112/64
HLMKP620030HLMK-0.66-30200/55-3.7530×1020112/48
HLMKP625040HLMK-0.66-40250/55-3.7540×1030112/48
HLMKP630050HLMK-0.66-50300/55-3.7550×1535112/48
HLMKP640050HLMK-0.66-50400/55-3.7550×1535112/48
HLMKP650050HLMK-0.66-50500/55-3.7550×1535112/48
HLMKP660060HLMK-0.66-60600/510-3.7560×2045112/48
HLMKP6800100HLMK-0.66-100800/510-3.75100×30 or 60×4060112/18
HLMKP61000100HLMK-0.66-1001000/510-3.75100×30 or 60×4060112/18
HLMKP61500120HLMK-0.66-1201500/515-3.75120×25 or 80×3060112/18
HLMKP62000120HLMK-0.66-1202000/515-3.75120×25 or 80×3060112/18
HLMKP62500120HLMK-0.66-1202500/515-3.75120×25 or 80×3060112/18
HLMKP63000120HLMK-0.66-1203000/520-3.75120×25 or 80×3060112/18
HLMKP64000120HLMK-0.66-1204000/520-3.75120×25 or 80×3060112/18
HLMKP65000120HLMK-0.66-1205000/520-3.75120×25 or 80×3060112/14

Overall Dimensions

Unit : mm.

Download รายละเอียดสินค้า