สาย THW YAZAKI ราคาส่ง

สายไฟ THW 60227 IEC 01 450/750V ยี่ห้อ Yazaki Single-core : Any Color
สายไฟแกนเดียวหรือสายแข็ง ราคาส่ง มีตั้งแต่ เบอร์ 1sq.mm. – 400 sq.mm.