สายไฟยาซากิ THAI YAZAKI THW

สายไฟฟ้า THW ยี่ห้อไทยยาซากิ (THAI Yazaki)

สาย THW เป็นสายสำหรับเดินตามอาคารทั่วไป มีขนาดสายให้เลือกตั้งแต่ 1 sq.mm. จนถึง 400 sq.mm. โดยราคาของสายไฟยี่ห้อยาซากิ เป็นไปตามใบราคาด้านล่าง ส่วนลดสำหรับสาย THW สามารถสอบถามได้เป็นพิเศษ

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

0.5

 –

 4.50

 –

1

5.80

5.80

5.80

5.80

1.5

 8.20

7.70

7.70

8.20

2.5

12.10

11.40

11.40

12.10

4

18.70

17.20

17.20

18.70

6

30.00

28.30

28.30

30.00

10

49.30

49.30

49.30

49.30

16

76.50

76.50

76.50

76.50

25

 120.00

120.00

120.00

120.00

35

170.50

159.30

159.30

170.50

50

229.20

229.20

229.20

229.20

70

327.70

327.70

327.70

327.70

95

451.50

451.50

451.50

451.50

120

572.00

572.00

572.00

572.00

150

700.00

700.00

700.00

700.00

185

879.00

879.00

879.00

879.00

240

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

300

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

400

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

500

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00

Yazaki - THW Price List

ใบราคาสายไฟยาซากิ Yazaki Price List

Yazaki - THW