สายไฟฟ้า YAZAKI THW

สายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW เป็นสายไฟแกนเดี่ยว ทนแรงดันไฟฟ้า 750V อุณหภูมิใช้งานที่ 70 องศาเซลเซียส นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน การเดินสายไฟชนิด THW จะเดินในท่อร้อยสายหรือเดินลอย ไม่สามารถเดินฝังดินโดยตรงได้

ขนาดของสายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW ดังตาราง

ขนาดสายไฟฟ้า ราคา/เมตร
YAZAKI THW 1 sq.mm 5.8
YAZAKI THW 1.5 sq.mm 8.2
YAZAKI THW 2.5 sq.mm 12.1
YAZAKI THW 4 sq.mm 18.7
YAZAKI THW 6 sq.mm 30.0
YAZAKI THW 10 sq.mm 49.3
YAZAKI THW 16 sq.mm 76.5
YAZAKI THW 25 sq.mm 120.0
YAZAKI THW 35 sq.mm 170.5
YAZAKI THW 50 sq.mm 229.2
YAZAKI THW 70 sq.mm 327.7
YAZAKI THW 95 sq.mm 451.5
YAZAKI THW 120 sq.mm 572.0
YAZAKI THW 150 sq.mm 700.0
YAZAKI THW 185 sq.mm 879.0
YAZAKI THW 240 sq.mm 1153.0
YAZAKI THW 300 sq.mm 1445.0
YAZAKI THW 400 sq.mm 1850.0
YAZAKI THW 500 sq.mm 2395.0