สวิตช์เท้าเหยียบ QUBIX

FOOT SWITCH ใช้ในงานต่างๆเช่น จักรเย็บผ้า เครื่องรีดถุง แพ็คถุงพลาสติก เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ อุปกรณ์ใช้งานเครื่องเล่นดนตรีมีให้เลือกหลายรูปทรงขนาด 10A,15A