สวิตช์เท้าเหยียบ – Qubix

สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switch) เป็นสวิตช์ที่ควบคุมวงจรที่จะเปิดหรือปิดด้วยเท้าหรือคันเหยียบและใช้ในวงจรควบคุมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือทั้งสองเพื่อแทนที่มือทั้งสองเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน

CFS Series

รุ่น
(Model)
Type of switch enclosed &
contact arrangement
Rated
Current / Voltage
Contact TypeCable Type/
Length
Material
CFS-101CMV-100D10A/250V1A 1B0.75mm²x3C / 1M.Plastic
CFS-102CM-170415A/250V1A 1B0.75mm²x3C / 1M.Plastic
CFS-105CS-1056A/250VPush ON / OFF0.75mm²x3C / 1M.Plastic
CFS-2CMV-100D10A/250V1A 1B0.5mm²x3C / 1M.Aluminum Cast
CFS-3CMV-100D10A/250V1A 1B0.75mm²x3C / 1M.Aluminum Cast
CFS-3SCM-170415A/250V1A 1B0.75mm²x3C / 1M.Aluminum Cast
CFS-201CMV-100D10A/250V1A 1B0.5mm²x3C / 1M.Plastic
CFS-11CMV-100D10A/250V1A 1B0.5mm²x3C / 1M.Plastic
CFS-1CMV-100D10A/250V1A 1B0.5mm²x3C / 1M.Iron
CFS-302CM-170415A/250V1A 1BAccessoryAluminum Cast
CFS-402CM-170415A/250V1A 1Bcable GlandAluminum Cast
CFS-502CM-170415A/250V1A 1B(No cable)Aluminum Cast
CFS-602Button spring type15A/250V2x1A 1BAluminum Cast
***โปรดสอบถามราคา

Download รายละเอียดสินค้า