สวิตช์รุ่น Concept : Easy Clip

  • สวิตช์ของชไนเดอร์ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-1: 2007
  • ผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน
  • ผ่านการทดสอบการนำไฟฟ้า การทดสอบวัสดุฉนวนความร้อนและการลามไฟ การทดสอบความแข็งแรงและการทดสอบอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยได
  • ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง