รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (Wire Duct) – PRI

Catalog NumberDimensionUnit Packing
Height (mm.)Width (mm.)Length (m.)
WD20202020230
WD30303030220
WD40304030220
WD40404040220
WD40604060220
WD60406040220
WD60606060210
WD60806080210
WD8080808029
WD801008010029

Download รายละเอียดสินค้า