มอเตอร์ไซเรน 2 หัว Double Motor Siren , มอเตอร์ไซเรน Motor Siren QUBIX

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Frequency
(Hz)
Rated
Current
Power
(W)
Sound
Output
dB(A) 1m
Continuous
running
time
Degree Of
Protection

Material
สี
(Color)


MS-490110 VAC2.35A250W150 dB
MS-490220 VAC1.15A
250W150 dB
MS-590220 VAC50/601.8A
400W160 dB5-8 Min.IP 44Aluminum
and Steel
สีแดง
MS-690220 VAC2A
450W170 dB
MS-790220 VAC2.2A
500W180 dB
รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Frequency
(Hz)
Rated
Current
Power
(W)
Sound
Output
dB(A) 1m
Continuous
running
time
Degree Of
Protection
Materialสี
(Color)
MS-19012 VDC2.50A30W100dBSteel
MS-19024 VDC1.55A38W100dBSteel
MS-190110 VAC50/600.42A45W100dBSteel
MS-190220 VAC50/600.20A45W100dBSteel
MS-29012 VDC3.55A45W100dBSteel
MS-29024 VDC2.00A45W105dBSteel
MS-290110 VAC50/600.70A75W105dBSteelสีแดง
MS-290220 VAC50/600.375A80W105dB5-8 Min.IP 44Steel
MS-39012 VDC5.35A65W105dBAluminum
and Steel
MS-39024 VDC2.80A68W115dBAluminum
and Steel
MS-390110 VAC50/601.33A145W115dBAluminum
and Steel
MS-390220 VAC50/600.68A150W115dBAluminum
and Steel
115