ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI

ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI

ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap  สามารถปรับตั้งเวลาได้หลายรูปแบบตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 60 ชั่วโมง

Type             Rated(Vac)    Rated(A)   Contact    Time-scale

MS4SA-AP     100-240             5            2PDP        0.05s-60h

 

คอนโทรลรีเลย์  HH52P,HH54P  สุดคุ้ม ทนทาน ต่อการใช้งานมากกว่าล้านครั้ง

Type                          Coil(V)     Rated(A)     Contontact     Price

HH52P-C                    220 AC          5                    2             190

HH52P-C                     24 DC          5                     2             190

HH52P-LC(มี LED)      220 AC          5                    2              220

HH52P-LC(มี LED)      220 AC          5                    2              220

 

Type                          Coil(V)     Rated(A)     Contontact     Price

HH54P-C                    220 AC          3                    4             220

HH54P-C                     24 DC          3                     4             220

HH54P-LC(มี LED)      220 AC          3                    4              260

HH54P-LC(มี LED)      220 AC          3                    4              260

 

คอนเทคเตอร์ FJ  FJ series  ประหยัด ปลอดภัย ไซส์กระทัดรัด

Model         Capacity(kW)        Current(A)          AUX      Coil      price

–                  220V    440V         220V   440V             

FJ-B06         1.5        2.2             6         6           1 NO      220V     495

FJ-B18          4          7.5            18       18          1 NO      220V     850