ฟูจิ-เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์-Fuji

ฟูจิ-เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์-Fuji

   TR                used with                                       Thermal overload

Model               SC type                                         setting range (A)

TR-0N/3            SC-03               0.1-0.15/0.15-0.24/0.24-0.36/0.36-0.54/0.48-0.72

–                                                0.64-0.96/0.8-1.2/0.95-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6

–                                                2.2-3.4/2.8-4.2/4-6/5-8/6-9/7-11

TR-0N/3           SC-0/SC-05       0.1-0.15/0.15-0.24/.24-036/0.36-0.54/.48-0.72/

–                                                0.64-0.96/0.8-1.2/0.95-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6/

–                                                2.2-3.4/2.8-4.2/4-6/5-8/6-9/7-11/9-13

TR-5 1N/3        SC-5-1               0.1-0.15/0.15-0.24/0.24-0.36/0.36-0.54/0.48-0.72/

–                                                0.64-0.96/0.8-1.2/0.95-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6/2.2-3.4/2.8-4.2/

–                                                4.6/5-8/6-9/7-11/3-13/12-18/16-22

TR-N2/3           SC-N1                4-6/5-8/6-9/7-11/9-13/12-18/18-26/24-36

–                       SC-N2                4-6/5-8/6-9/7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/32-42

TR-N3/3           SC-N2S             7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/28-40/34-50/45-65

–                       SC-N3               7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/28-40/34-50/45-65/48-68

TR-N5/3           SC-N4               18-26/24-36/28-40/34-50/45-65/53-80

–                       SC-N5A             18-26/24-36/28-40/34-50/45-65/53-80/65-95/85-105

TR-N6/3            SC-N6               45-65/53-80/5-95/85-125

TR-N7/3            SC-N7               45-65/53-80/65-95/85-125/110-160

TR-N8/3            SC-N8               65-95/85-125/110-160/125-185

TR-N10/3          SC-N10             85-125/110-160/125-185/160-240

TR-N12/3          SC-N11             110-160/125-185/160-240/200-300.

SC-N12             160-240/200-300/240-360/300-450

TR-N14/3           SC-N14              240-360/300-450/400-600