พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก Analog Panel Meter HL Series 96×96 mm. – QUBIX

มิเตอร์วัดความถี่แบบกันน้ำ (Frequency Meter IP65)

รุุ่น
(Model)
TypeAccuracy
Class
Input
Voltage
Measuring
Range
HL-96FPแบบเข็ม1.5220V, 380V45…55 Hz, 45…65 Hz

กิโลวัตต์มิเตอร์แบบกันน้ำ (Active Power Meter IP65)

รุุ่น
(Model)
Input
Voltage
Accuracy
Class
ActiveInput
Voltage
Measuring
Range
HL-96P220V2.55A1PCap 0.5…1…0.5 IND
HL-96P380V2.55A1PCap 0.5…1…0.5 IND