พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Schneider

ตารางอ่านรหัสสินค้า

Wander Plugs IP 44 รุ่น FAST

Description Catalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKX16M423135.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKX16M434165.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKX16M435220.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKX32M423260.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKX32M434290.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKX32M435330.-

Wander Sockets IP44 รุ่น FAST
Description Catalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKY16M423220.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKY16M434270.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKY16M435330.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKY32M423365.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKY32M434455.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKY32M435495.-

Description Catalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKY16M423220.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKY16M434270.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKY16M435330.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKY32M423365.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKY32M434455.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKY32M435495.-
Wander Plugs IP44 รุ่นสกรู (SCREW)