พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Schneider

Wander Plugs IP 44 รุ่น FA

Wander Plugs IP 44 รุ่น FAST

Wander Sockets IP44 รุ่น FAST

DescriptionCatalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKX16M423.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKX16M434.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKX16M435.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKX32M423.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKX32M434.-
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKX32M435.-
Wander Sockets IP44 รุ่น FAST
DescriptionCatalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKY16M423.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKY16M434.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKY16M435.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKY32M423.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKY32M434.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKY32M435.-
DescriptionCatalog NumberUnit Price
รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 16A สีฟ้าPKY16M423.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 16A สีแดงPKY16M434.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 16A สีแดงPKY16M435.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง2P+E 230V 32A สีฟ้าPKY32M423.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E 400V 32A สีแดงPKY32M434.-
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง3P+E+N 400V 32A สีแดงPKY32M435.-