ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์

ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (containers and terminals) มาตราฐาน CEE
ทนทานความร้อนสูง ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม 3นาฬิกา สำหรับตู้คอนเทนเนอร์