บล็อกพลาสติกสีขาว และสีเหลือง – SHINOHAWA

บล็อกพลาสติก สีเหลือง และ สีขาว ขนาด 22 มม. และ 25 มม.

รายการสีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีขาว
22 มม.
รหัส
25 มม.
รหัส
22 มม.
รหัส
25 มม.
รหัส
CA-BX1 (1 ช่อง)CP043CP063CP156CP160
CA-BX2 (2 ช่อง)CP044CP064CP156CP161
CA-BX3 (3 ช่อง)CP045CP065CP158CP162
CA-BX4 (4 ช่อง)CP046CP066CP159CP163
CA-BX5 (5 ช่อง)CP048CP052CP164
CA-BX6 (6 ช่อง)CP049CP053CP165

Download รายละเอียดสินค้า