นาฬิกาตั้งเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

SUL 181 H

สำรองพลังงาน 150 ชั่วโมง

( Contact 1 C/O)

Contact capacityAC 220V 16A
Contact resiatance
=5MO
Insulation resiatance
=100MO
Coil Voltage220V AC
Full timing range24h

นาฬิกาตั้งเวลา SUL 181 h เป็นนาฬิกาตั้งเวลา แบบ 24ชั่วโมงที่ใช้งานง่าย สามารถตั้งโปรแกรมการเปิด และ ปิดได้ อย่างง่ายดาย ท่านไม่ต้องกังวลกับการสูญหาย หรือ ชำรุดของหมุดตั้งเวลาแบบของนาฬิกาตั้งเวลารุ่นเก่าอีกต่อไปเพียงแค่ท่านโยกก้านตั้งเวลา ที่อยู่รอบแกนของ นาฬิกา(1 ก้าน=30นาที) และยังมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อให้ พลังงานกับนาฬิกาได้ถึง 150 ชั่วโมง(ท่านไม่ต้องตั้งเวลา และโปรแกรม การปิดเปิดใหม่เมื่อไฟฟ้าดับ) หน้าคอนแทค 1 C/O ทนกระแสได้ 16A , สามารถติดตั้งบนราง DIN ได้ และมีฝาครอบที่ก้านปรับตั้งเวลา เพื่อป้องกันการปรับเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วย

รหัสสินค้าราคา/บาท
นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง SUL 181 h1190