นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก (Analog Timer)ยี่ห้อ QUBIX

โปรแกรม การใช้งานโปรแกรมจำนวนครั้ง เปิดโปรแกรมจำนวนครั้ง ปิดตั้งเวลาทำงาน ได้ต่ำสุดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรอง เมื่อไฟดับเอาท์พุต คอนแทค
24 ชั่วโมง (1 วัน)484815 นาที220-240Vac500 ชั่วโมง
(20 ํ C)
20A
250Vac
SPST

คุณสมบัติด้านเทคนิค

รหัสสินค้าTBS388
• แรงดันไฟฟ้า220-240Vac 50/60Hz
• กำลังไฟที่ใช้สูงสุด1.2VA
• เอาท์พุทคอนแทค20A 220Vac Cos φ = 1
12A 220Vac Cos φ = 0.7
• ความเที่ยงตรง≤ 15 วินาทีต่อเดือนที่อุณหภูมิ 25 องศา
• แบตเตอรี่สํารองไฟได้ 500 ชั่วโมง
•ตั้งเวลาต่ําสุด15 นาที
•การนับเวลาแบบควอร์ท
•อุณหภูมิแวดล้อม-10 – +50 ํ C
•ความชื้นสัมพัทธ์แวดล้อม< 85%
•ติดตั้งบนรางDIN 35 mm.
•น้ําหนัก180 กรัม

ฟังก์ชั่น

  • มีสวิทซ์เลือกตำแหน่งการใช้งาน 3 แบบ
  • เปิดใช้งานตลอดเวลา (ON)
  • เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ (AUTO)
  • ปิดใช้งานตลอดเวลา (OFF)

*หมายเหตุ,

ชาร์จไฟครั้งแรก 72 ชม. ให้ระบบไฟสำรองเต็มประสิทธิภาพ