นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล QUBIX

-ตั้งโปรแกรมการใช้งานแต่ละวัน และปรับสัปดาห์ได้ ใช้ตั้งเวลาการทำงานให้อุปกรณ์ได้หลากหลาย
-สามารถโปรแกรมได้ 44 หน่วยความจำ
-มีโปรแกรมการทำงานเป็นวินาที ทั้ง 2 เอาท์พุต สามารถโปรแกรมแต่ละเอาท์พุต แยกจากกันสามารถตั้งวัน/เวลา ON-OFF และช่วงเวลา 1-59 วินาที
-ใช้ควบคุมระบบระบายอากาศ กระดิ่ง,ออดและอื่นๆ
-มีโปรแกรมการทำงานแบบONสลับ OFF ตั้งวัน/เวลานาฬิกาให้ทำงานในช่วงเวลา ON-OFF ได้อิสละ 1 เอาท์พุด
-มีโปรแกรม RANDOM SWITCHINH