ท่อ HDPE HITEX

ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE CONDUIT “HITEX”
ผลิตจากวัตถุดิบโพลิเอทิลีน ชนิด ความหนาแน่นสูง
(HIGH DENSITY POLYETHYLENE) เหมาะสำหรับใช้เป็น ท่อร้อยสายไฟฟ้า
สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ หรือ สายไฟเบอร์ออฟติค เพื่อเป็นฉนวนหุ้มป้องกันสายเคเบิ้ล
ท่อ HDPE CONDUIT “HITEX”
มีขนาดตั้งแต่ 20-200มม. ยาวท่อนละ 6,12 เมตร หรือเป็นม้วน
ยาวม้วนละ 50,100 เมตร (ท่อขนาดไม่เกิน20-180มม. สามารถผลิตเป็นม้วนได้)