ท่ออ่อนกันน้ำ

ท่ออ่อนกันน้ำชนิด BS เกิดจากการนำาเอา PVC มาหุ้มท่อชนิด TF ซึ่งเป็นแกนหลักให้รอบ โดยให้เนื้อ PVC ติดแน่นเข้าไปทั้งส่วนที่เว้าเข้า และ
ส่วนที่นูนออกจากผิวท่อ ท่ออ่อนกันน้ำชนิด BS มีน้ำหนักที่เบา มีความยืดหยุ่นดี สามารถกันน้ำมัน และกันน้ำ รวมไปถึง ความสะดวกในการใช้
ร่วมกับ accessories อืนๆ ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิดท่อลอน สามารถนำไปใช้ได้ดีกับพื้นที่แคบๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้