ท่ออ่อนกันน้ำ (ตัวหนอน)

capture

 

ท่ออ่อนกันน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ สำหรับใช้เดินสายไฟบริเวณที่อาจโดนน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง

ขนาดและความยาวท่ออ่อนตัวหนอนกันน้ำ

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 1/2″ ยาว 50 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 3/4″ ยาว 50 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 1″ ยาว 50 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 1-1/4″ ยาว 50 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 1-1/2″ ยาว 25 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 2″ ยาว 20 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 2-1/2″ ยาว 10 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 3″ ยาว 10 เมตร

ท่ออ่อนตัวหนอนขนาด 4″ ยาว 10 เมตร