ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ,กระจก)รุ่น KBSG Series (KJL)

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ,กระจก)รุ่น KBSG Series (KJL)

  • ตอบสนองการติดตั้งใช้งานที่ต้องสัมผัสน้ำ
  • ขนาดตู้มาตรฐาน 7 ขนาด IP65
  • ความหนาเหล็กมาตรฐาน 1.0 mm. สีควันบุหรี่ (Epoxy Light Grey)
  • ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร