ตู้สวิชบอร์ด S.I.M SCSS

COMPACT ENCLOSURE : S.I.M SCSS IP55 Standard
ตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีหลังคา ประตูสองชั้น แบรนด์ SIM