ตู้สวิชบอร์ด S.I.M. SCSG

COMPACT ENCLOSURE : S.I.M SCSG IP55 Standardตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประตูสองชั้นมีกระจก แบรนด์ SIM