ซันโกซ่า-SANKOSHA-SPD Class II-Power AC

Surge Protection SANKOSHA SPD Class II Power AC

PMZ2-200      Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) SkA 1Ø,3w

PMZ3-200      Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) SkA 4Ø,3w

MKY23-05S    Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) 5kA 3Ø,3w

MKYS2S Uc    AC250V, Imax(8/20µs) 20kA, In(8/20µs) 10kA 3Ø,4w

MKY23-20S

MKYS4S

MKY44-20S

SPD Class II Power AC
Order Code Description Price(THB)
PMZ2-200 Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) SkA 1Ø,3w                      1,300
PMZ3-200 Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) SkA 4Ø,3w                      1,300
Order Code Description Price(THB)
MKY23-05S Uc AC250V, Imax(8/20µs) 10kA, In(8/20µs) 5kA 3Ø,3w                      3,750
MKYS2S Uc AC250V, Imax(8/20µs) 20kA, In(8/20µs) 10kA 3Ø,4w                      4,100
MKY23-20S Uc AC250V, Imax(8/20µs) 40kA, In(8/20µs) 20kA 3Ø,3w                      4,600
MKYS4S Uc AC510V, Imax(8/20µs) 20kA, In(8/20µs) 10kA 3Ø,4w                      4,500
MKY44-20S Uc AC510V, Imax(8/20µs) 40kA, In(8/20µs) 20kA 3Ø,4w                      4,100