ช้าง Miniature circuit breaker

Miniature circuit breaker สำหรับ consumer unit หรือ Load center มีชนิด 1 Pole , 2 Pole , 3 Pole ผลิตตามมาตรฐานสากล ทนทานต่อกระแสลัดวงจรได้ 6 kA และ 10 kA

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

Miniature 1 Pole Ic= 6 kA ขนาด 10 A

Miniature 1 Pole Ic= 6 kA ขนาด16 A

Miniature 1 Pole Ic= 6 kA ขนาด20 A

Miniature 1 Pole Ic= 6 kA ขนาด 32 A

Miniature 2 Pole Ic =10 kA ขนาด 16 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 20 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 32 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 45 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 50 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 63 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 16 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 20 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 32 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 45 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 50 A

Miniature 2 Pole Ic= 10 kA ขนาด 63 A

Chang Product_35