ช้าง Consumer unit รุ่น ST,LB

Consumer unit ตราช้าง มาตรฐาน มอก. ใช้กับไฟ 1 เฟส 220 V สวยงาม ทันสมัย ราคาประหยัด

รุ่น ST (standard) มีขนาด 4,6,8,10,12 และ 14 ช่อง

รุ่น LB รุ่นนี้จะต่างกับรุ่น ST ตรงที่มีไฟ LED  มีขนาด 4,6,8,10,12 และ 14 ช่องChang Product_33