ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ ABB

DOL Starters AF Contactor
ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ DOL(AC-3 category)

  • กระแสของมอเตอร์ในตาราง เป็นค่ากระแสมาตรฐาน เพื่อความ
    ถูกต้องแม่นยำกรุณาตรวจสอบกระแสพิกัดของมอเตอร์
  • ตารางการแสดงการเลือกรุ่นนี้ ใช้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น
  • ระยะเวลาการสตาร์ทมอเตอร์สูงสุด 20 วินาที จากภาวะเย็นตัว
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 40 ํc จำนวนครั้งสตาร์ทสูงสุด 30ครั้ง/ชั่วโมง
  • ให้เพิ่มรุ่นของคอนแทคเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น 1 รุ่น เมื่อใช้ OVERLOAD RELAY CLASS 30