ข้อต่ออุปกรณ์ฟิตติ้ง HDG

บุชชิ่งมายด์สตีลอาบสังกะสี,ลอคนัทอาบสังกะสี,คอนเนคเตอร์จับท่อบางอาบสังกะสี,ข้อต่อจับท่อบางอาบสังกะสี,แคล้มอาบสังกะสี,แบ๊คแคล้มอาบสังกะสี