กันดูด (RCBO) Siemens

Residual Current Protective Devices

เบรกเกอร์กันไฟดูด ไฟเกิน ไฟรั่ว ไฟช๊อต หางหนู 1 Pole RCBO, 5SU9 Series, Siemens รับประกัน 2 ปี ตามาตรฐาน IEC 61009 / มอก. 909-2548 ขนาด 18 mm x 125 mm x 76 mm -สำหรับใช้ป้องกันไฟดูดแก่ผู้อยู่อาศัย และ ป้องกันไฟรั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร -สามารถติดตั้งและถอดออกจากรางได้เลยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ทำให้สะดวกและประยัดเวลาในการเปลี่ยนตัวใหม่ในกรณีที่ตัวเก่าชำรุด -มีตัวบอกสถานะการทำงานของอุปกรณ์ ทำให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง -เมื่อเกิดเหตุขัดข้องสายนิวตรอน เช่น สายหลุดหรือขาด อุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติ ถ้ามีการต่อสายกราวน์เข้าระบบสายดิน -มีขนาดเล็กพิเศษ ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้ 1 ช่องอุปกรณ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

  • มีขนาดเล็กพิเศษ ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้ 1 ช่องอุปกรณ์
  • เมื่อเกิดเหตุขัดข้องของสายนิวตรอน (Neutral) เช่น สายหลุดหรือขาด อุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติถ้ามีการต่อสายกราวน์เข้ากับระบบสายดิน