กล่อง F.S Box – SEC

F.S Box คือ บ๊อกซ์ที่ใช้สำหรับการเป็นจุดพักสายไฟฟ้า หรือจุดยึดสวิทช์ปลั๊กและเต้ารับ ใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรง และมีความทนทาน ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร สามารถป้องกันละอองน้ำได้ (ไม่ควรใช้ เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ เป็นจุดยึดสวิทซ์ปลั๊กและเต้ารับในที่เปียกชื้น) ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

Download รายละเอียดสินค้า